TÜRSAB’tan ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ rehberi

TÜRSAB üyelerine yönelik Kısa Çalışma Ödeneği duyurusu yaptı. Kısa Çalışma Ödeneği’yle ilgili en çok merak edilen soruların yer aldığı duyuruda ödenekten yararlanma şartları örneklerle anlatıldı. Kısa Çalışma Ödeneğiyle ilgili 30 sorunun cevabının yer aldığı rehber şöyle:

1-Kısa Çalışma Ödeneğinden Kimler Faydalanabilir?

 • Kısa Çalışma Ödeneğine SGK’lı olarak çalışan herkes unvan ayrımı yapılmaksızın başvuru yapabilir. Kısa çalışma talebinde bulunacak işvereninin “İŞKUR Kaydı” olmalıdır. Kısa çalışma talep formu ile kısa çalışmadan yararlanacaklara ait liste (emekliler ve bağkur hariç) ve incelemeye esas belgeler gönderilmelidir. Bildirilen çalışanların son 3 yılda 450 gün ve son 60 gün hizmet akdine tabi çalışma şartının değerlendirilmesi İŞKUR tarafından yapılacaktır.

2-Koronavirüs salgını sürecinde genelge haricinde faaliyetine ara veren kuruluşlardan talep edilen evraklar hangileridir?

 • Kısa çalışma talep formu (gerekçesini açıklayıcı şekilde belirtiniz)
 • Kısa çalışma uygulanacak çalışan listesi
 • Yönetim kurulu kararı
 • Üretim / Satış Raporları
 • Faaliyetin tamamen/kısmen durduğuna ait kanıtlayıcı belgeler

3-Başvurular için İşkur’a bireysel olarak gitmemize gerek var mı?

 • İşkur başvuruları sadece bağlı bulunduğunuz İşkur’un mail adresine online olarak kabul etmektedir. Mail adresleri Türsab’ın internet sitemizde de mevcuttur.

4- Kısa çalışmanın ödeneğinden ne kadar yararlanılabilir?

 • Kısa çalışmanın azami uygulanma süresi üç aydır.

5- İşyerinde faaliyet tamamen durdu ise kaç kişi için kısa çalışmadan yararlanılabilir?

 • Kısa çalışma talebinin uygun bulunması hâlinde kısa çalışmaya tabi tutulan işçilerden kısa çalışma başlama tarihinden önceki 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son 3 yılda 450 gün süreyle prim ödemiş olanlar ödenekten yararlandırılır.

6-İşyerinin kısa çalışma yapması için asgari çalışan sayısı şartı var mı?

 • Kısa çalışma uygulamasından yararlanmak için asgari çalışan sayısı şartı yoktur.

7-SGK ve Maliye borcu olan bir işveren, kısa çalışma başvurusunda bulunabilir mi?

 • Evet, SGK ve Maliye borcu kısa çalışma başvurusunu engellememektedir.

8-Bir Acentada işçi olarak çalışan bir kişi doğrudan kısa çalışma için başvuruda bulunabilir mi?

 • Hayır, kısa çalışma başvuruları işverenler tarafından yapılmalıdır.

9-Başvuru yaptıktan sonra süreç nasıl ilerlemektedir?

 • İŞKUR’a teslim edilen belgeler İŞKUR birimleri tarafından uygunluk tespiti yapılabilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlıklarına gönderilmektedir. Bu çerçevede, iş müfettişlerince yapılacak uygunluk tespiti sonucu işverene başvurunun yapıldığı aynı yöntemle İŞKUR tarafından işverenin başvuru yaptığı e-posta adresine bildirilecektir.

10-Son 60 gün koşulunun değerlendirilmesinde, eksik prim gün bildirimleri kesintiye sebep olmakta mıdır?

 • Hizmet akdinin feshinden önceki son 60 günde hizmet akdinin devam etmiş olması yeterlidir. Eksik gün bildirilmiş olsa bile hizmet akdi bulunması halinde kısa çalışmadan faydalanılabilir.

11-Yabancı işçiler kısa çalışma ödeneği alabilir mi?

 • İşsizlik sigortası primleri ödeyerek çalışmaları ve gerekli şartları taşımaları hâlinde yararlanabilirler.

12-Kısa çalışma uygulaması süresince çalışılmayan günler için primler SGK’ya nasıl bildirilir?

 • Kısa çalışma ödeneği ödenen dönemde, prim yatırılan günler için ödeme yapılma imkanı bulunmamaktadır. Kısa çalışma uygulanan işçiler adına çalışılmayan günler için SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesinin “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilmesi gerekmektedir.

13-Başvuru sırasında eklenecek ücret bordroları, son 12 aylık ücret bordroları mı?

 • Son ay bordroları eklenmesi yeterlidir, İşkur çalışanların son 12 ay SGK Prim ortalamasını görebilmektedir.

14- İşyerinin bir bölümünde faaliyetlerin kısman durması, bir bölümünde tamamen durması söz konusuysa formdaki hangi seçenek seçilmeli?

 • “İşyerinin bir bölümünde faaliyetin tamamen durması” seçeneğini önerilmektedir.

15-İşyerinde faaliyet tamamen durursa emekli olup çalışanlar ile kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan diğer çalışanlara yıllık izin kullandırabilir miyiz?

 • KÇÖ’den yararlanamayan çalışanlara yıllık izin kullandırılması mümkün.

16- Genel Müdür dahil olmak üzere iş sözleşmesiyle çalışan herkes kısa çalışmaya dahil edilebilir mi?

 • Evet sigortalı olarak çalışan beyaz ve mavi yakalı tüm çalışanlar unvan ayrımı yapılmaksızın kısa çalışmaya dahil edilebilir.

17- Başvurumu yaptım, müfettiş ne zaman gelir?

 • COVİD-19 kapsamında yapılan kısa çalışma başvurularının uygunluk tespitinde tüm incelemeler mahalline gidilmeksizin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında veya Grup Başkanlıklarında sadece ilgili başvuru evrakı ve ekleri üzerinden ve tespit tutanağı düzenlenmeksizin gerçekleştirilecektir.

18- Müfettişin yapacağı uygunluk tespiti ne demektir?

 • İşverenin kısa çalışma talebinin uygunluğuna ilişkin iş müfettişleri tarafından yapılan inceleme faaliyetlerini ifade etmektedir. Örneğin COVİD-19 salgınından olumsuz etkilenilmişse bu durumun tespiti anlamını taşımaktadır.

19- Kabul edilirse, personelim ne kadar maaş alabilir?

 • Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemez. Bu kapsamda 1.752,40 TL ile 4.380,99 TL aralığında kısa çalışma ödeneği ödenebilmektedir.
Son 12 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması Hesaplanan Kısa Çalışma Ödeneği Miktarı Damga Vergisi Ödenecek Kısa Çalışma Ödeneği Miktarı
Son 12 Ay Asgari Ücretle Çalışan 2.943,00 1.765,80 13,4 1.752,40
Son 12 Ay 4.000 TL ile Çalışan 4.000,00 2.400,00 18,22 2.381,78
Son 12 Ay 7.000 TL ile Çalışan 8.000,00 4.414,50 (*) 33,51 4.380,99
(*) Hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemeyeceği için ödenecek aylık kısa çalışma ödeneği miktarı bu şekilde hesaplanmıştır. 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL’dir.

20- Talebim olumlu karşılanırsa ücreti ben mi alıyorum, yoksa çalışanlarım mı alıyor?

 • Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık olarak ödenir.

21- Yararlandıktan sonra devlete bir borcumuz olacak mı?

 • Hayır herhangi bir borcunuz olmayacak.

22- PTT bank dan para alımı nasıl yapılacak? Fiilen gitmek gerekir mi?

 • Çalışanlar PTT şubelerine giderek , T C Kimlik numaralarına yatırılan kısa çalışma ödeneklerini çekebilecekler.

23- Başvuru evrakına kısa çalışma ödeneği başlangıç tarihi olarak geriye dönük bir tarih yazılabilir mi? Örneğin başvuru tarihi yarın olsa da 19 Mart’tan itibaren geçerli olabilir mi? Bu tarih en fazla ne kadar geriye dönük olabilir?

 • Evet yazılabilir. Çalışmanın fiili olarak azaltılmış olması koşuluyla 11 Mart’a kadar geriye dönük başlangıç tarihi yazılması mümkündür.

24-Covid-19 sebebiyle zorlayıcı nedenle Nisan ayında, Ekim ve Kasım aylarında Kısa Çalışma uygulanmak üzere başvuru yapılabilir mi?

 • İçinde bulunduğumuz dönemde başvurulması gerekir. Ekim ve Kasım ayları için uygunluk tespitinin verilmesi mümkün değildir.

25- Kısa çalışma uygulamasının ön şartı olan, öncesinde 1 hafta boyunca yarım ücret uygulanması şartında herhangi bir değişiklik var mıdır? Bu dönemde, bu uygulama yapılmadan kısa çalışmaya başvurulabilir mi?

 • Söz konusu şartta herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Kısa çalışmanın başladığı ilk hafta ödenek verilmeyecek, işverence İş Kanunu 40. Maddesi çerçevesince yarım ücret ödenecektir.

26-Kısa çalışma ödemesindeki ilk bir hafta için yarım ücret ödenir. Yarım ücret işverence mi ödenir? Peki ücretin diğer yarısının durumu nedir?

 • Kısa çalışmanın başladığı ilk hafta ödenek verilmeyecek, işverence İş Kanunu md. 40 çerçevesinde yarım ücret ödemesi yapılacaktır. Bu bir haftalık sürede işçi eksik ücret alacaktır.

27-İşyerimizin biri merkez, diğeri şube olarak iki ayrı SGK numarası var. Kısa çalışma için tek bildirim mi yapmamız gerekiyor? Yoksa iki işyeri için ayrı bildirim mi gerekiyor?

 • Farklı SGK numaralası için ayrı başvuru gerekiyor.

28-Kısa çalışma kapsamına alınmış olan personel listemizde işsizlik sigortasına hak kazanma şartlarını taşımayan personel varsa başvuru geçersiz mi sayılır?

 • Sadece bu nedenle geçersiz sayılmaz, ancak o kişi kısa çalışma ödeneğinden faydalanamaz.

29-Başvuruda yaptığımızdan daha az kısa çalışma yapan kişiler ve çalışanların tamamı için her ay sonu İŞKUR’a puantaj bildireceğiz ve İŞKUR ödemeleri buna istinaden mi yapacak?

 • Kısa çalışma ödemeleri her ay İŞKUR’a bildirilen puantajlara göre hesaplanarak ödenekler hesaplanacaktır.

30-Konu ile ilgili TÜRSAB’dan destek alabileceğimiz bir yer var mıdır?

 • Evet TÜRSAB Destek Hattı üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

E-posta : kisacalismaodenegi@tursab.org.tr

Tel : 0212 259 84 04 Dahili 213 / 137 / 132

 • Ayrıca formların doldurulmasına ilişkin olarak hazırladığımız videomuza burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin
 • linkedin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.