Turizmde Çin pazarı sorunları

  • by Metin KARAKUM
  • 5 Yıl önce
  • 0

Turizm ekonomik gelir ve istihdam üzerine olumlu etkileri düşünüldüğünde hem halk hem de devlet tarafından yeterli dek vermesinin önemi kolayca anlaşılacaktır. Ancak turizm sektörü emek yoğun özelliğinden dolayı politika ve terör gibi dış etkenlerden çok hızlı etkilenebilmektedir. Özellikle ülkemizin coğrafi konumu düşünüldüğünde talep esnekliği gözle görülür bir şekilde görülmektedir. Bu noktada otel işletmecilerine Pazar bölümlendirme tavsiye edilebilir. Örneğin sadece Avrupa pazarına odaklanmak yerine Çin pazarına açılmak daha doğru bir Pazar stratejisi olabilmektedir. Ancak Çin pazarına açılmadan önce bunun alt ve üst yapısını da hazırlamak gerekir. Örneğin her ne kadar İngilizce evrensel dil olarak kabul edilse de bir milletin kendi dilini konuşmak bizim misafirperverliğimiz için öncelikli olmalıdır. Tam da burada Üniversite bünyesinde turizm eğitimi veren bölümlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Tıpkı İngilizce gibi Çince’nin de derslerde öğretilmesi hem öğrencilerin sektörde fark oluşturmasını sağlayarak daha rahat iş bulmalarını sağlayacak hem de Çinli misafirlerin memnuniyet düzeyleri artacaktır.

2016 yılı sonu itibari ile Çin nüfusunun 1.379 milyar olduğu göz önüne alındığında bu pazarın kıymeti daha çok anlaşılacaktır. 2016 yılında Türkiye’yi ziyaret eden Çinli turist sayısı ise sadece 16973’dür (Kültür ve Turizm bakanlığı, 2017). Dolayısıyla buradaki diğer sorun ise tur operatörlerinin ve otel yöneticilerinin bu pazara gerekli önemi vermediği görülmektedir. Buradaki çözüm yolu ise Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi yerli tur operatörlerinin kurulması olacaktır.

Yine Çinli turistleri ülkemize nasıl çekeceğimiz sorusu hala havada durmaktadır. Bu noktada öncelikle ülkemizi onlara anlatmak yerine onların nelerden hoşlandığına dair akademik çalışmaların yapılması önem taşımaktadır. Burada da turizm alanında görev yapan akademisyenlerin yeterli örneklemler üzerinde araştırma yapması ve bunu özel sektör yetkilileri ile paylaşması da önerilmektedir.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.