• Türkiye’nin önemli inanç merkezleri

    Tarihi geçmişinde hoşgörüyü barındıran Anadolu coğrafyası, 3 semavi dine ait eserlerin bugüne kadar ulaşmasını sağlamıştır. Türklerin diğer dinlere olan saygısı İslami eserlerin yanı sıra çok sayıda kilise, sinagog ve diğer tarihi eserleri bünyesinde hala devam ettiriyor. Türklerin İslami duruşundaki hoşgörü sayesinde diğer dinlere ait tarihi yapılar günümüze kadar iyi bir şekilde ulaşmıştır. Bu saygı ve […]
    • 3 Yıl önce
    • 0