Bir Osmanlı şehri: Selanik

  • by Taha ŞAHİN
  • 6 Yıl önce
  • 0

TurizmGündemi/Taha Şahin – Yıllarca el değiştirmiş ama önemini hiç kaybetmemiş Selanik Asya ile Avrupa arasındaki konumu nedeniyle hep önemli kapmış bir şehirdir.

168 yılında Roma Cumhuriyeti’nin egemenliği altına giren şehirde  4. yüzyılın son on yıllarına doğru İmparator Theodosios tarafından şehrin etrafı surlarla çevrilir. Hatta Roma bölünürken Bizans’ın başkenti olmaya İstanbul’dan sonraki en büyük aday Selanik’tir.

İlk Osmanlı fethi 1387 yılında olmakla beraber kalıcı olarak 1430 yılında II. Murad önderliğindeki Osmanlı birlikleri surları aştı ve 1000 kadar Türk’ü Selânik’e yerleştirdi. 1492’de İspanya’dan atılan Yahudilerin bir kısmı başta Selanik olmak üzere Osmanlı topraklarına göçtü. Burada küçük çaplı dokuma sanayi kuruldu. Selanik bu dönemden itibaren çeşit çeşit Hıristiyan, Yahudi ve Müslüman toplumların hep birlikte uyum içinde yaşadığı önemli bir kültür ve ekonomi merkezi haline geldi.

1484 yılında yapılan Alaca İmaret Camii şuan şehrin içinde etrafı kapanmış bir durumda bulunmaktadır.

Osmanlı döneminde şehirleşmenin camiler etrafında gelişmesinden dolayı Alaca İmaret Camii çevresinde bedesten ve hamam gibi yapılar halen bulunmaktadır ve günümüze gelebilmiştir.

Şehir Sabetay Sevi’nin Sabetaycılık hareketiyle de adından çok söz ettirmiştir. Selanik, ticaret ve kültür alanında büyük bir gelişme gösterdiği gibi Batı’daki Rönesans ve Fransız İhtilali’nden sonra gelişen fikir akımlarından da en yoğun etkilenen şehirlerden biri oldu. Rumeli demiryolu hattı üzerinde olmasından dolayı sanayi ve şehir hızla gelişti.

Osmanlı Bankası

1907’de elektrikli tramvay Selanik’e yapıldığında İstanbul’a elektrikli tramvay gelmemişti. Selanik, Osmanlı modernleşmesinin merkezi konumunda bulunması Jöntürk hareketinin gelişmesine ortam oluşturması, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin merkezi olması nedeniyle de ayrı bir önem taşımaktadır.  1913 yılına gelindiğinde nufus dağılımı 61.439 Yahudi 45.889 Müslüman 39.956 yunan bulunuyordu.

Yunanistan Dönemi

Balkan savaşlarından sonra katledilen türkler ve cumhuriyet dönemi mübadeleleriyle beraber neredeyse hiç türk-müslüman nüfus kalmamıştır.
Nazi işgaliyle gelen dönemde de şehirden toplanan 50.000 yahudi toplama kamplarında öldürülmüştür.

Osmanlı döneminde görüldüğü üzere şehirde çok sayıda minareleri ile tam bir Osmanlı şehri görünümünde.

Yeni Cami ise en acıklı olanlarından biri. 1902 yılında yapılan Caminin mimari Sicilyalı İtalyan mimar Vitaliano Poselli’dir. Yapımından sonra Balkan savaşının patlak vermesiyle minaresi yıkılmış ve camii özelliğini kaybetmiştir. Sadece 11 sene camii olarak kullanılabilmiştir. 1925-1963 yılları arasında müze olarak kullanılan cami, 2013 Ramazan Bayramı’nda müslümanlar için tahsis edildi ve aynı sene 3 kişinin namaz kılması nedeniyle ibadete kapatılarak yeniden sessiliği gömüldü.

Selanik- Yeni Camii

Şuanda şehirde ayakta kalan tek minare Selanik Rotundası’sının minaresidir. Osmanlı dönemide camiye çevrilen kilise, Hortacı Süleyman Efendi camii adıyla anılmış minaresi de şehirden koparılamamıştır.

Sultan Hortaç Camii

Sultan V.Murat’ın Selanik Ayasofyası Cuma namazını ziyareti.

Günümüzde beyaz kale olarak geçen kule Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapılmıştır. Daha sonra Selanik’in Yunanistana kaybı ile vaftizi simgeleyen renk olarak beyaza boyanmıştır. Şuan turistlerin Selanik’teki en çok ilgi gösterdiği noktalardan biridir.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.